Ulusal Su Kurulu kuruldu

Ulusal Su Kurulu’nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Kurul’un görevi , Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurullarının daha etkin hale getirilmesi, kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli planlar oluşturmak.

Kurul, aynı zamanda su kaynaklarının verimli kullanılması, su politikalarının sürdürülebilir yapıya kavuşturulması, su tahsisinde arz talep dengesinin sağlanması, uygulamaların ve yatırımların kurumlar tarafından daha sıkı takip edilmesine yönelik çalışmalar da yürütecek.

Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin hazırlanan planların uygulanmasında karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturmak üzere faaliyetlerde bulunacak. Kurul kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri de alacak.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir